Rijkswaterstaat is gestart met een aantal onderzoeken ter voorbereiding op de renovatie van de Muntkade in Utrecht. Al eerder dit jaar maakte Rijkswaterstaat bekend dat de werkzaamheden eind 2020 klaar moeten zijn.

Langs de Muntkade staan sinds oktober 2014 hekken op de oever van het Merwedekanaal omdat er scheuren zijn aangetroffen in de kade. De oorzaak van de scheuren heeft te maken met de leeftijd van de Muntkade.

Vroeger werd er gefundeerd op houten palen. Doordat de houten fundering deels is vergaan, kunnen door uitspoeling van grond verzakkingen ontstaan. Dit is gevaarlijk voor mensen die de kades betreden.

Rijkswaterstaat is nu begonnen met een aantal onderzoeken ter voorbereiding op de renovatie. Met de onderzoeken brengt Rijkswaterstaat nauwkeurig de kadeconstructie en de aanwezigheid van kabels en leidingen in het gebied in kaart.

Onderzoeken vinden plaats tot medio oktober

Voor de onderzoeken vinden overdag verschillende werkzaamheden plaats in het water en op de kade. Deze duren naar verwachting tot medio oktober.

Daarna moet er nog een aannemer gezocht worden en kan de renovatie starten.