De gemeente heeft nog geen besluit genomen om het pand waar Broese nu in zit in zijn geheel te verkopen. Dat zal pas aan de orde zijn als de boekhandel daadwerkelijk vertrekt van de Stadhuisbrug. Broese ziet een verhuizing naar het voormalig postkantoor aan de Neude wel zitten.

Wethouder Everhardt benadrukte dat een eventuele verkoop van het pand pas aan de orde is als het pand geen gebruikswaarde meer heeft. Het pand aan de Stadhuisbrug is van de gemeente en huisvest ook de bibliotheek. De bibliotheek verhuist binnenkort naar het voormalig postkantoor op de Neude.

Afgelopen week werd duidelijk dat boekwinkel Broese mogelijk eerder uit het pand aan de Stadhuisbrug vertrekt dan verwacht en ook naar de andere kant van de Oudegracht wil vertrekken. Het pand van de gemeente zou dan helemaal leeg komen te staan en rijp zijn voor verkoop aan een partij.

Rick van de Zweth van de PvdA had daarom vragen aan de wethouder: "Elke keer als zo’n historisch gebouw verkocht wordt, en vervolgens mogelijk omgetoverd wordt tot de zoveelste grote winkelketen, raakt dit de ziel van onze stad."

Maatschappelijke meerwaarde

De wethouder zei rekening te houden met de maatschappelijke meerwaarde van historische panden en wees op het coalitieakkoord. Daarin staat dat het behouden van de beeldbepalende panden van de stad van belang is. Het pand aan de Stadhuisbrug is bovendien een Rijksmonument.

Voorafgaand aan het besluit tot verkoop zal worden bekeken of het pand gebruikswaarde heeft voor (gedeeltelijke) maatschappelijke of culturele functies. “Onderdeel van een dergelijk onderzoek is ook de taxatie van het pand”, zei Everhardt. Daarbij wordt ook de afweging tussen financiële opbrengst en maatschappelijke waarde meegenomen. Mocht Broese inderdaad eerder uit het pand vertrekken zal de wethouder zich opnieuw buigen over een eventuele verkoop van het pand.