De bewoners van Utrecht krijgen in 2020 waarschijnlijk alleen nog reclamedrukwerk door de brievenbus als ze een Ja-Ja-sticker hebben. Dat is de omgekeerde manier van werken zoals nu het geval is. Nu moeten bewoners met een Nee-Nee- of Nee-Ja-sticker op de brievenbus aangeven dat zij deze post juist niét willen ontvangen.

Met de nieuwe maatregel moeten bewoners aangeven dat zij de ongeadresseerde post wél willen ontvangen. De gemeente houdt nog wel een slag om de arm, het systeem gaat sowieso veranderen maar ze weten nog niet zeker of de Ja-Ja-sticker de beste oplossing is of dat het een andere verschijningsvorm krijgt.

De gemeenteraad zal hier naar verwachting begin 2019 een beslissing over nemen.

"We willen hiermee voorkomen dat onnodig papierafval ontstaat”, zegt wethouder Klaas Verschuure (circulaire economie). “Naar verwachting zal dit gemiddeld 8 kilo papier per huishouden schelen." 

Zo’n 70 procent van het ongeadresseerd drukwerk wordt door bewoners als gescheiden papierafval aangeboden. De rest verdwijnt echter bij het restafval. De verwachting is dat het nieuwe systeem dus ook leidt tot een afname van het restafval.

Alleen Amsterdam heeft Ja-Ja-sticker

Utrecht is één van de eerste gemeenten die een dergelijk systeem invoert. Momenteel heeft alleen Amsterdam een Ja-Ja-sticker. Utrecht heeft de praktijkervaringen in Amsterdam bestudeerd en eigen onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat 39 procent van de Utrechters ongeadresseerd reclamedrukwerk ongelezen weggooit.

48 procent van de Utrechtse huishoudens heeft geen sticker en ontvangt momenteel dus ongeadresseerde post. 24 procent van de brievenbussen heeft een Nee-Ja-sticker, waarmee bewoners aangeven geen ongeadresseerd reclamedrukwerk te willen ontvangen, maar wel huis-aan-huisbladen.

Op 28 procent van de brievenbussen is een Nee-Nee-sticker geplakt: deze bewoners willen geen ongeadresseerd drukwerk ontvangen en ook geen huis-aan-huisbladen.

Als ook de gemeenteraad haar goedkeuring geeft, start de gemeente een voorlichtingscampagne om bekendheid te geven aan het nieuwe systeem. Hierbij is extra aandacht voor inwoners die digitaal minder vaardig zijn, zoals ouderen.