De diverse auto's die bij de flat aan de Atlasdreef in Overvecht weggesleept werden tijdens vakantie van de bewoners is een gevolg van een communicatiefout. Een aantal bewoners van de flat ontdekte na thuiskomst van vakantie dat hun auto’s weg waren gesleept en dat zij hiervoor moesten betalen. De gedupeerde bewoners kunnen rekenen op financiële tegemoetkoming van woningcorporatie Mitros.  

De auto's waren weggesleept naar een depot in Nieuwegein omdat er wegens werkzaamheden een hoogwerker geplaatst moest worden op de plek waar de voertuigen geparkeerd stonden. 

Maar de bewoners van de flat wisten niets van de werkzaamheden omdat deze niet op tijd door de gemeente en woningcorporatie Mitros gemeld waren. Dit gebeurde pas enkele dagen voor de start van de werkzaamheden, toen veel flatbewoners al op vakantie waren.

De auto's staan gestald bij bergingsbedrijf Logicx in Nieuwegein. De kosten bedragen 240 euro, plus 15 euro per dag dat de auto bij het bedrijf staat.

Eerst ontkenden beide partijen

In eerste instantie was het onduidelijk wie er verantwoordelijk was. Zowel de gemeente Utrecht als Mitros ontkende betrokkenheid. Uit navraag van DUIC blijkt nu dat de oorzaak van het probleem ligt bij de communicatie tussen de betrokken partijen.

Telecombedrijf KPN, dat dakruimte van woningcorporatie Mitros huurt om antennes op te plaatsen, vroeg begin augustus permissie aan Mitros om werkzaamheden uit te voeren aan het dak van de flat op de Atlasdreef. Daarvoor kregen zij goedkeuring van Mitros onder de "gebruikelijke voorwaarden".

"Dat houdt in dat de bewoners tijdig op de hoogte worden gesteld van de werkzaamheden en een eventuele wegsleepregeling", vertelt woordvoerder Enzo Grijseels van Mitros. "Die wegsleepregeling is waarschijnlijk niet goed gecommuniceerd naar de bewoners van de Atlasdreef."

Gemeente gaf toestemming voor wegslepen

Toen KPN bij aanvang van de werkzaamheden de benodigde hoogwerker niet konden plaatsen, omdat er nog auto’s op de parkeerplaatsen stonden, schakelden ze de gemeente in om de auto’s weg te laten slepen. Daarvoor kregen ze toestemming.

"Van de negen auto’s hebben we van zes de eigenaren kunnen bereiken, waarna ze hun auto konden verplaatsen", meldt de gemeente. "Van de overige drie auto’s konden we de eigenaren niet bereiken. Vanwege de urgentie van de werkzaamheden is daarop besloten deze drie auto’s weg te slepen."

Mitros geeft nu aan de vakantiegangers wiens auto’s weg waren gesleept tegemoet te komen. Ze zullen de kosten van het wegslepen vergoeden.