De gemeente Utrecht gaat na de zomer aan de slag met het verbeteren van de verkeerssituatie op de Pijperlaan. Daarmee geeft de gemeente gehoor aan de wens van buurtbewoners van Oog in Al, die begin juli in actie kwamen voor een veiligere Pijperlaan.

Een groep buurtbewoners startte destijds een petitie om de gewenste wijziging van de verkeerssituatie bij de kruising van de Pijperlaan met de Leidseweg op de politieke agenda te krijgen. De petitie werd online 712 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers zorgen roekeloze automobilisten voor onveilige verkeerssituaties bij de stoplichten van het kruispunt.

De gemeente komt nu tegemoet aan de wens van de omwonenden door, na uitgebreid onderzoek, maatregelen te treffen rondom het kruispunt. Wel zullen de aanpassingen "sober en doelmatig" zijn, omdat de Pijperlaan onderdeel is van de herinrichting van de Westelijke stadsboulevard, die over een paar jaar gaat beginnen.

De maatregelen beslaan onder andere het realiseren van een verhoogd verkeerseiland op de hoek van het kruispunt, zodat automobilisten die rechts voorsorteren niet meer rechtdoor kunnen rijden. Ook wordt de afslag naar de Leidseweg een apart en korter vak. De bermen worden verbreed en de wegmarkering wordt aangepast.

De werkzaamheden zullen in de tweede week van september worden uitgevoerd. Momenteel vindt nog overleg met de wegbeheerders, het openbaar vervoer en hulpdiensten plaats. Ook is de gemeente in gesprek met het Openbaar Ministerie over het plaatsen van een flitspaal op de Joseph Haydnlaan.