De speeltuin in het Wilhelminapark is weer open. Sinds 3 augustus was de speeltuin dicht omdat het er te gevaarlijk was in verband met het risico op afbrekende takken.

Er staan veel bomen in het park waarvan de zware takken naar beneden dreigden te komen door de droogte.

De gemeente laat nu weten dat alle bomen geïnspecteerd zijn en indien nodig gesnoeid. Het gevaar is nu dan ook geweken en de speeltuin is weer open.