De gemeente gaat het gebruik van alcohol in park Lepelenburg onderzoeken. In mei kaartte de PvdA in Utrecht het alcoholgebruik in het park aan en de toegenomen overlast die daarmee gepaard zou gaan.

Burgemeester Jan van Zanen liet al eerder weten dat het gemeentebestuur zich gaat beraden op de huidige gedoogsituatie van alcohol in het park. Om tot een goed oordeel te komen gaat de gemeente nu een aantal bijeenkomsten met omwonenden, gebruikers, deskundigen en andere belanghebbenden organiseren.

"De bedoeling van die bijeenkomsten is om alle belangen die bij dit onderwerp (alcoholgebruik in Park Lepelenburg) spelen helder en genuanceerd in kaart te brengen", laat Van Zanen in een brief weten.

Later dit jaar moeten de resultaten bekend zijn.