Sinds 1 januari heeft de gemeente Utrecht al twintig panden voor een langere periode gesloten. Dit doet de burgemeester doorgaans wanneer er in een woning of bedrijfspand grote hoeveelheden drugs worden aangetroffen of als er illegale prostitutie wordt bedreven.

Vorig jaar was er al sprake van een explosieve stijging van het aantal drugspanden dat werd gesloten. Dit jaar zet die stijgende lijn door.

In januari was het voor de eerste keer raak. Bij een inval van de politie op de Centaurdreef werd een hennepkwekerij aangetroffen die vrijwel de gehele woning besloeg. De kwekerij was zeer brandgevaarlijk aangelegd en bewoning was niet meer mogelijk. Het pand werd voor de duur van zes maanden gesloten.

De sluiting van dat pand was relatief kort. Vaak sluit de burgemeester zo’n pand direct voor 12 maanden. De laatste keer dat dat gebeurde was eind juli. In een woning aan de Tafelbergdreef werd een hennepdrogerij ontdekt. Vanuit de buurt waren al meerdere meldingen gedaan van geuroverlast. De politie trof in de woning een professionele droogkast met afzuiginstallatie aan. Ook werd bijna 12 kilo hennep in dozen gevonden en een ruime handelsvoorraad xtc en MDMA. Het pand moet het komende jaar leeg blijven.

Zes of twaalf maanden

Sinds januari werden er al twintig panden gesloten. De meeste vanwege de vondst van drugs, een aantal vanwege illegale prostitutie. Bij die laatstgenoemde panden betrof de sluiting steeds drie maanden. Wanneer er drugs in het spel is, geldt de sluiting voor zes of twaalf maanden. Het verschil zit hem in het feit of de eigenaar van het pand iets te verwijten valt. Dat is niet altijd het geval. Woordvoerder Jennifer Felix van de gemeente Utrecht: "Er worden ook waarschuwingen gegeven als er kleine overtredingen in een woning worden geconstateerd."

De gemeente bepaalt per geval voor welke periode een pand gesloten dient te worden. Dat gebeurt aan de hand van beleidsregels. "Bij het constateren van illegale prostitutie wordt een pand in principe niet direct gesloten, maar wordt een last onder dwangsom opgelegd om de overtreding te beëindigen", vertelt Felix. "Als er echter sprake is van herhaling van illegale prostitutie, wanneer de dwangsom dus geen effect heeft, gaan wij over tot sluiting van het pand. In geval van mensenhandel wordt een pand wel direct gesloten."

Bekendheid in criminele circuit

Als de gemeente een gebouw sluit doet ze dit vaak om 'de bekendheid van het pand in criminele circuit te doorbreken' en daarmee de overlast voor de buurt te stoppen. Felix legt dit uit: "Vaak is er naast de geconstateerde overtreding meer informatie beschikbaar. Naast het aantreffen van een grote handelswaar bij drugs zijn er ook vaak klachten uit de buurt over een loop naar het pand. Maar ook constateringen van toezichthouders en politie, verklaringen van afnemers van drugs en verklaringen van verdachten in politieonderzoeken spelen mee."

De gemeente maakt geen verschil in type woning; sociale huurwoningen, vrije sector of koopwoning. "Van alle toegangsdeuren worden de sloten vervangen en er wordt na de sluiting gecontroleerd of de panden niet alsnog gebruikt worden", aldus Felix.