Een gedeelte van de Kanaalweg in Utrecht wordt maandenlang afgesloten voor verkeer. Vanaf 13 augustus worden fietsers en automobilisten omgeleid, dit zal tot zeker in februari van 2019 gaan duren.

De afsluiting is nodig om de werkzaamheden bij de centrale van Eneco mogelijk te maken. 

Er gaan verbouwingen plaatsvinden bij de centrale van Eneco. Er komt een nieuwe warmteleiding tussen het centrumgebied en Kanaleneiland. De leiding is ongeveer 1 km lang en verbindt twee punten van het bestaande stadswarmtenet, waardoor er een ringnet ontstaat.

De werkzaamheden voor de totale aanleg van de warmteleiding duren ongeveer een jaar, vanaf half augustus 2018 tot en met juli 2019.

Er worden bouwkuipen gegraven

De warmteleiding wordt onder het Merwedekanaal door aangelegd. Om dit werk uit te kunnen voeren worden er aan weerszijden van het kanaal bouwkuipen gegraven. Dit gebeurt door het aanbrengen van damwanden. Beide bouwkuipen worden ongeveer 12 meter diep.

Met een boormachine die in de kuip wordt geplaatst, worden onder het kanaal door twee stalen buizen met een doorsnede van 1 meter geperst.

Afsluiting tot 2019

De Kanaalweg tussen de Balijebrug en de Nelson Mandelabrug is vanaf 13 augustus tot zeker februari 2019 afgesloten voor verkeer. Op borden bij de Kanaalweg staat dat de werkzaamheden tot 22 februari duren, de website van Eneco meldt echter vrijdag 31 mei 2019 als laatste dag van de werkzaamheden.

Het fietsverkeer wordt omgeleid via de Doctor M.A. Tellegenlaan – Overste Den Oudenlaan – Koningin Wilhelminalaan en vice versa. Omleidingen staan ter plaatse aangegeven met bebording.