Door de tropische temperaturen is het deze zomer drukker dan ooit in de Utrechtse parken. Dat lijkt op het eerste gezicht een sfeervolle ontwikkeling, maar niet al die bezoekers zorgen ervoor dat het park ook weer schoon wordt achtergelaten. Aan de gemeente Utrecht de taak om de bezoekers aan te sporen de stadsparken schoon te houden.

'Hoe? Kwak je afval in de bak'. Met die slogan probeert een promotieteam van de gemeente de bezoekers van de Utrechtse parken bewust te maken van de faciliteiten die er zijn om de parken schoon en aangenaam te houden. Sinds vorig jaar staan er in verschillende parken extra vuilnisbakken, ondergrondse afvalcontainers en een bak voor barbecue-kolen. Tevens zijn er tappunten met drinkwater en sanitaire voorzieningen en komen er binnenkort glasbakken in de parken.

"Het promotieteam is namens de gemeente op actiedagen aanwezig in het Griftpark, het Wilhelminapark, Park Transwijk en Lepelenburg", vertelt Paul Schoots, communicatieadviseur van Stadsbedrijven Utrecht. "Ze informeren mensen, nemen met iPads enquêtes af en zijn gespecialiseerd in gedragsbeïnvloeding in de openbare ruimte. Ons doel is om mensen bewuster te maken van het afval dat ze achterlaten."

Want dat is nodig, vindt ook Wim Horst van Parkbeheer Utrecht. Uit praktijkervaring weet hij dat het voor de schoonmaakdiensten bijna niet te doen is om de Utrechtse parken schoon te houden. "Op een drukke dag ontstaat er in een park als het Griftpark bijna zeven kuub afval", zegt hij. "Ondanks dat er voldoende afvalbakken en -containers zijn die regelmatig geleegd worden, dumpen mensen hun afval vaak nog naast volle afvalbakken of ruimen ze hun troep helemaal niet op. Daar staat een boete van 140 euro op als je op heterdaad betrapt wordt."

Positieve reacties

De reacties op het promotieteam zijn tot dusverre positief, vertelt Paul. "Het wordt erg op prijs gesteld wat we doen, omdat iedereen veel waarde hecht aan schone parken. Men is ook echt bereid om afval weg te gooien en te scheiden, maar voor sommigen is het nog niet duidelijk hoe en waar dat precies kan."

Met de enquête peilt het promotieteam of parkbezoekers op de hoogte zijn van de faciliteiten. Daarnaast delen ze biologisch afbreekbare flyers uit waarin zaadjes van vergeet-mij-nietjes zijn verwerkt om mensen aan te sporen gebruik te maken van de afvalbakken. Met de resultaten van de enquête gaat de gemeente aan de slag om nog betere maatregelen te treffen om de Utrechtse parken schoon te houden.