Het schoolbestuur van obs De Klimroos in Parkwijk stapt naar de rechter om de komst van de islamitische basisschool Al Arqam in het schoolgebouw aan de Eerste Oosterparklaan tegen te houden.

Ondertussen worden de gesprekken tussen de besturen van beide scholen en wethouder Anke Klein voortgezet.

Er is langere tijd onenigheid over op welke locatie Al Arqam zich moet vestigen. De gemeente is wettelijk verplicht om vóór 1 augustus passende huisvesting te vinden voor de islamitische basisschool.

In eerste instantie had de gemeente een leegstaand schoolgebouw in De Meern in gedachten voor Al Arqam. De Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht (SIOU), die basisschool Al Arqam bestuurt, ging daar niet mee akkoord.

Bezwaarprocedure

Vervolgens wees de gemeente de leegstaande lokalen van het schoolgebouw van De Klimroos toe aan de SIOU.

De Klimroos is niet blij met de gang van zaken. SPO Utrecht, waartoe De Klimroos behoort, start nu een bezwaarprocedure om het besluit terug te draaien.

Belang van kinderen

Daarvan schrikt de gemeente niet. “Het lag in de lijn der verwachting”, laat Jochem Hoogenboom, woordvoerder van wethouder Klein, weten. “We vinden het belangrijker dat we als volwassenen ‘on speaking terms zijn’ met beide partijen.

Daarmee doelt hij op het gesprek dat Anke Klein donderdagavond had met beide schoolbesturen. In een terugkoppeling aan de raad gaf Klein vanmorgen aan dat de partijen het er over eens waren dat het belang van de kinderen voorop staat.

Spoedberaad

De situatie vraagt wel de nodige creativiteit en flexibiliteit van alle betrokkenen. Gistermiddag vond ook een spoedberaad plaats, waarbij ouders van betrokken scholen, schoolbesturen en raadsleden aanwezig waren.

De bezwaarprocedure van SPO werkt overigens niet opschortend. De gemeente kan in afwachting van de uitspraak dus doorgaan met de procedure. De rechter kan wel besluiten om de intrek van Al Arqam in het schoolgebouw van De Klimroos tegen te houden.

Komende woensdag zal het gesprek tussen de betrokken partijen worden hervat. “We hopen dat het de twee scholen toch lukt om er samen uit te komen”, aldus Hoogenboom.