Stadsherstel Midden-Nederland heeft 152 monumentale panden in Utrecht en Amersfoort verkocht aan MHM Onroerend Goed.


 

De woningcorporaties Mitros en De Alliantie besloten in 2017 om het initiatief Stadsherstel Midden-Nederland met alle bijbehorende 152 panden in Utrecht en Amersfoort te verkopen.

Dit werd gedaan om geld te besparen. Het beheer en onderhoud van de monumentale panden was te duur. Met de nieuwe woningwet moeten corporaties zich richten op hun kerntaken: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen.

Over de verkoop van de panden was enige kritiek in Utrecht bij huurders en politieke partijen. Huurders waren bang dat ze moesten verhuizen of dat de huren fors omhoog zouden gaan. De gemeente liet echter weten dat er niks voor de huidige huurders zou veranderen omdat de huurcontracten gewoon geldig zouden blijven. Ook is er afgesproken dat de woningen de komende tien jaar niet zonder toestemming van de gemeente mogen worden doorverkocht en dat een deel van de woningen moet gaan vallen in de middenhuur.

De gemeente Utrecht is in april akkoord gegaan met de verkoop van monumentale panden omdat de onderhoudslasten veel hoger liggen dan bij reguliere sociale huurwoningen. De huuropbrengsten zijn niet voldoende om de onderhoudskosten te betalen.

De portefeuille omvat een paar iconische objecten waaronder een bolwerk, een landhuis, diverse hofjes, een synagoge en het geboortehuis van Piet Mondriaan.