Burgemeester Jan van Zanen heeft woensdagmiddag aangekondigd dat het stoepkrijtverbod in Utrecht gaat verdwijnen. Dit zei hij naar aanleiding van een stoepkrijtwedstrijd op de Stadhuisbrug in het centrum. De SP had deze actie georganiseerd uit protest tegen het verbod.

De stoepkrijtwedstrijd was georganiseerd nadat vier studenten ieder een boete hadden gehad van 140 euro voor het gebruik van spuitbuskrijt.

Zij schreven met spuitbuskrijt een leus op stoep op de Drift tegen de bezuinigen bij de faculteit Geesteswetenschap en gingen op de bon.

Onzinnig

De SP in Utrecht vindt de boete onzinnig en organiseerde de wedstrijd op het Stadhuisburg als protest tegen het stoepkrijtverbod. Andere partijen sloten zich ook aan bij het protest. Onder andere de Partij voor de Dieren, Student & Starter en studentenunie Vidius waren aanwezig.

De partijen lieten ook weten dat er morgen een motie wordt ingediend om het verbod op te heffen, en die motie gaat naar alle waarschijnlijkheid een meerderheid behalen. Vooruitlopend op de motie kwam burgemeester Van Zanen woensdag langs op de Stadhuisbrug, hij liet ook weten dat het stoepkrijtverbod gaat verdwijnen in Utrecht.