Bewoners en ondernemers van het gebied rondom het Smaragdplein klagen over parkeeroverlast. De ondernemersvereniging wil dat er zo snel mogelijk betaald parkeren wordt ingevoerd. Dat is te lezen in een raadsbrief.

Dit betaald parkeren zou volgens de vereniging in het hele gebied moet gelden behalve op het parkeerterrein voor het winkelcentrum. De gemeente gaat kijken wat de mogelijkheden zijn om de parkeeroverlast aan te pakken.

Voordat betaald parkeren definitief van kracht wordt zal er eerst een draagvlakmeting worden gehouden onder de bewoners van het gebied.

"Wij streven ernaar u nog voor de zomer een maatwerkvoorstel voor te leggen waarmee we snel een oplossing kunnen bieden voor de parkeeroverlast die wordt ervaren door zowel ondernemers, bewoners en het winkelend publiek", is te lezen in de brief aan de raad.

Op 3 april van dit jaar werd, nadat een meerderheid van de bewoners vóór hadden gestemd, betaald parkeren in het gebied van de Topaaslaan in de wijk Tolsteeg ingevoerd. Deze wijk grenst aan het Smaragdplein.