De Kerngroep Ring Utrecht reageert verbaasd en verontwaardigd op het nieuws dat er een extra 28 hectare groen moet worden gekapt voor de verbreding van Ring Utrecht.

De groep, bestaande uit Utrechtse bewoners-, natuur- en milieuorganisaties, vindt 'dat het tijd wordt om te stoppen met het geldverslindende project'. 

"Wij vinden dat dit het moment is om te kiezen voor een effectief bereikbaarheidsplan voor de regio, waarbij flink wordt geïnvesteerd in fiets en openbaar vervoer", is te lezen in een statement.

Rijkswaterstaat maakte vorige week bekend het tracébesluit voor de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht uit 2016 aan te passen. Er moet een kleine versmalling van het Merwedekanaal worden gemaakt en er moet een stuk meer groen worden verwijderd dan gedacht.

Flora en fauna

De Kerngroep zegt dat de bijkomende verkeersoverlast en het verlies aan groen voor mensen in wijken als Lunetten, Hoograven en Rijnsweerd in het voorgaande proces helemaal niet is meegenomen.

"Ook vragen wij ons af de gevolgen voor flora en fauna in dit gebied zijn geïnventariseerd en meegenomen. Rijkswaterstaat rept in haar persbericht over compensatie, maar geeft zelf al toe dat er na aanleg niet genoeg ruimte is om alle bomen weer in het gebied terug te planten. En het duurt jaren voordat het nieuwe groen in de buurt komt van de huidige kwaliteit."