Er komen komen meer en stevigere bouwhekken te staan rondom de instabiele kades bij de Muntkade in Utrecht. Het stuk kade dat in slechte staat is, blijkt nog groter dan gedacht. Rijkswaterstaat zoekt een aannemer om de problemen te verhelpen.

De hekken op de oever van het Merwedekanaal staan er sinds oktober 2014 omdat toen de eerste scheuren in de kade werden aangetroffen. 

De scheuren zijn ontstaan omdat de oude, houten fundering deels vergaan is. Daardoor kunnen grote verzakkingen ontstaan. De hekken moeten er voor zorgen dat mensen zichzelf niet verwonden. 

Halverwege juli vervangt Rijkswaterstaat de hekken die staan op de kades van het Merwedekanaal rond de Muntbrug. Er komen hekken te staan van stevig materiaal. Die ogen volgens de gemeente fraaier dan de huidige variant.

Rijkswaterstaat hoopt dat de kade eind 2020 weer te betreden is.