Er komt voor het collegejaar 2019-2020 toch geen numerus fixus voor de bachelor Verpleegkunde op de Hogeschool Utrecht. Dit besluit geldt voor alle opleidingen Verpleegkunde in Nederland. 

Het besluit van de hogescholen volgt na advies van het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV). De studentenlimiet was eerder volgens de HU nodig om de kwaliteit van de opleiding te kunnen blijven waarborgen.

Afgelopen jaar stopte de opleiding Verpleegkunde met het hanteren van een numerus fixus van 325 eerstejaars. Toen schreven 800 studenten zich in voor de bachelor.

Reacties

Eerder dit jaar bleek uit cijfers van het UWV dat er ruim 120.000 vacatures open staan in de zorgsector. "Een voor potentiële studenten afschrikwekkende numerus fixus is dan ook onbestaanbaar bij de huidige tekorten aan duizenden verpleegkundigen", zei Sonja Kersten, directrice van beroepsvereniging V&VN, eerder in de Volkskrant.

Hans Aerts, voorzitter Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV), reageert ook. "Alleen samen met de Nederlandse zorginstellingen kunnen we deze gigantische maatschappelijke opdracht het hoofd bieden. De uitdaging is om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden, maar ook te voorzien in voldoende stageplaatsen door het werkveld, juist daar waar tot nu toe weinig hbo-verpleegkundigen werken."

Door vanaf 2019 weer onbeperkt studenten toe te laten tot de opleiding Verpleegkunde moet er een maximale toeloop van toekomstige verpleegkundigen zijn. Aerts zegt de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen door nieuwe docenten te coachen, trainingen en ruimte in tijd om zich in te werken te geven.