Zes straten in Utrecht worden deze zomer omgedoopt in leefstraten. Deze straten worden tijdelijk afgesloten voor verkeer, waarna de bewoners de straat anders kunnen gaan inrichten. 

Het gaat om de Concordiastraat, Grasstraat, Kersstraat, Noordeindestraat, Malakkastraat en Runstraat. Er was ook een aanvraag binnengekomen om het Salawatihof in Lombok in te richten als leefstraat, maar daar was te veel verzet tegen.

Bewoners gaan experimenteren met het anders gebruiken van de ruimte op straat en andere manieren van vervoer. Ook moet er op straat meer ruimte ontstaan voor de omwonenden om elkaar te ontmoeten. De initiatiefnemers moeten ook zorgen voor afspraken met de buurt en alternatieven voor verkeer en parkeren in de periode van de leefstraat.

Afgezien van het Salawatihof hebben de overige zes initiatiefnemers met handtekeningen aangetoond dat er voldoende steun is in de straat. Ook is er nog een informatieronde geweest met een wijkbericht en inloopbijeenkomsten om de plannen aan te passen op reacties van bewoners. Zo zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de straat voor bijvoorbeeld verhuizingen, bezorgdiensten en afvalinzameling.

Inrichting

In de Concordiastraat in de Tweede Daalsebuurt is net als vorig jaar het middendeel van 13 juli tot 13 augustus ingericht als leefstraat. De Kersstraat in Oudwijk heeft, in tegenstelling tot vorig jaar, van 21 juli tot 18 augustus meerdere kleinere punten verspreid door de straat als ontmoetingsplek.

In de Malakkastraat in Lombok zal het westelijk deel van 14 juli tot 12 augustus zijn afgesloten. De Runstraat in Rivierenwijk wordt van 14 juli tot 26 augustus ten noorden van de Volkerakstraat ingericht als leefstraat.

De Grasstraat in Wittevrouwen is een leefstraat van 13 juli tot 26 augustus op het deel dat nu al een woonerf is. In de Noordeindestraat in Tolsteeg gaat het van 27 juli tot 12 augustus om het middendeel van de straat.

Vorig jaar waren er twee leefstraten in de zomerperiode in de Kersstraat en Concordiastraat, maar gingen ook twee initiatieven voor leefstraten op het laatste moment niet door. Er bleek toch veel bezwaar uit de buurt te zijn rond de Nieuwe Koekoekstraat en Koekoekstraat in Vogelenbuurt.