Rijkswaterstaat wil het tracébesluit voor de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht uit 2016 aanpassen. Er moet een kleine versmalling van het Merwedekanaal worden gemaakt en er moet meer groen worden verwijderd dan gedacht.

De wijzigingen zijn opgenomen in een nieuw tracébesluit dat door de minister zal worden vastgesteld. Rijkwaterstaat gaat de A27, A12 en A28 rond Utrecht verbreden om het verkeer beter door te laten stromen. Dat wordt vooral gedaan door meer asfalt te leggen.

Nu blijkt dat er meer groen moet worden gekapt, dan eerder gedacht. "Om het project te kunnen uitvoeren, moet langs het ruim 20 kilometer lange traject meer groen verdwijnen dan eerder was voorzien", meldt Rijkswaterstaat. Er is tijdens de wegwerkzaamheden meer ruimte nodig voor werkterreinen en tijdelijke rijstroken. Rijkswaterstaat benadrukt wel de natuur die verdwijnt ergens anders terug te laten komen.

Het gaat om stroken groen direct langs de A27, A28 en A12 en in de knooppunten Rijnsweerd (A27/A28), Lunetten (A27/A12) en Oudenrijn (A12/A2) die samen een oppervlakte van ongeveer 28 ha hebben.

Merwedekanaal

Uiteindelijk komt er volgens Rijkswaterstaat meer groen terug dan er verdwijnt. Driekwart van de compensatie moet binnen het projectgebied komen. De rest zal elders in gemeente Utrecht worden uitgevoerd of gedeeltelijk in gemeente De Bilt.

Er wordt nog gezocht naar een aantal aanvullende geschikte locaties.

Besluit

Voor de verbreding van het A12-viaduct over het Merwedekanaal is het ook nodig de kade aan de noordzijde aan te passen door een strook van het kanaal te dempen. Hierdoor wordt de bestaande versmalling van het Merwedekanaal 15 meter doorgetrokken. Het hernieuwde besluit ligt na de zomervakantie zes weken ter inzage en staat dan voor belanghebbenden open voor beroep.