De voorzitters van de tien Utrechtse wijkraden reageren op het plan uit het coalitieakkoord waarin staat dat hun subsidie drastisch wordt verminderd. Zij geven toe dat de wijkraden geen perfect middel zijn voor wijkparticipatie, maar zolang er geen alternatief is moet er niet op gekort worden.

Ondanks dat de wijkraden geen perfect middel zijn is de burgerparticipatie volgens de voorzitters wel toegenomen in de verschillende wijken.

"Vele vrijwilligers in de wijkraden helpen met veel inzet de gemeente om beter beleid te maken en dat beleid beter uit te voeren. Desondanks denken wij ook dat de participatie beter kan", zeggen de voorzitters in een brief.

Omdat het college nog niet met een alternatief voor de wijkraden is gekomen, zien de voorzitters het plan om de subsidie te verminderen op gespannen voet staan met de ambitie om de wijkparticipatie te verbeteren.

"Wij zien graag dat, totdat er een besluit is over hoe de wijkparticipatie te verbeteren, de wijkraden hun huidige werk kunnen blijven uitvoeren. Daarbij hoort ook het niet-korten van het budget."

Subsidie

In het coalitieakkoord staat dat de subsidie voor de wijkraden per 1 januari 2019 omlaag gaat. Eerder deze week gaf wethouder Anke Klein van D66 aan dat de Utrechtse wijkraden voorlopig zullen blijven functioneren in de huidige vorm.

Klein: "De deadline van 1 januari is geen harde deadline. Pas op het moment dat in de raad besloten is om een van de voorstellen te omarmen, gaat er wat veranderen."