De kosten van de prostitutiezone Het Nieuwe Zandpad vallen 1,6 miljoen euro hoger uit dan eerder werd bericht. De gemeente schreef begin juni dat het project tot dusver 2,8 miljoen euro heeft gekost, maar nu blijkt dat de kosten 4,4 miljoen zijn.

Begin deze maand schreef de gemeente, na vragen van het CDA, dat Het Nieuwe Zandpad sinds de sluiting van het oude Zandpad in 2013 2,8 miljoen gekost heeft. Ongeveer 1 miljoen was om de grond bouwrijp te maken en de rest werd besteed aan plankosten.

CDA-fractievoorzitter Sander van Waveren deed hierna navraag bij ambtenaren en de burgemeester. Het college gaf vrijdagmiddag via een memo openheid van zaken. Volgens burgemeester Jan van Zanen zijn per 1 januari 2018 de gemaakte kosten in de grondexploitatie 2,4 miljoen en de overige kosten ongeveer 2 miljoen. De totale gemaakte kosten bedragen daarmee 4,4 miljoen.

De gemeente is al jaren op zoek naar kandidaten die de nieuwe prostitutiezone willen bouwen en exploiteren. Een maand geleden werd duidelijk dat er geen kandidaten meer zijn voor het bouwen van Het Nieuwe Zandpad. Alle gegadigden hebben zich teruggetrokken. Vooral de de vrees voor hoge huurkosten schrikt geïnteresseerden af. Het is de bedoeling om alle gemaakte kosten terug te verdienen uit verhuur van de grond.

Nieuw plan

Het project heeft al veelvuldig te maken gehad met vertragingen en tegenslagen. Burgemeester Jan van Zanen zei woensdagavond in een gemeenteraadscommissie dat er wordt gewerkt aan een nieuw plan van aanpak dat na de zomer zal verschijnen.