De Utrechtse wijkraden blijven voorlopig functioneren in de huidige vorm. Dat gaf wethouder Anke Klein van GroenLinks aan tijdens de commissievergadering op woensdagochtend. Er moet eerst een alternatief plan komen voor wijkparticipatie.
 

Onder andere Stadsbelang Utrecht, PvdA en CDA gaven aan hun vraagtekens te hebben bij de onduidelijkheid over de plannen rondom wijkparticipatie in het coalitieakkoord. In het akkoord is opgenomen dat de subsidie voor de tien wijkraden drastisch verlaagd zal worden vanaf 1 januari 2019. Het geld zal geïnvesteerd worden in nieuwe vormen van participatie.

Die nieuwe vormen en plannen zijn echter nog niet uitgewerkt. Wethouder Klein vertelde vanmorgen dat er hard wordt gewerkt aan een aantal voorstellen. ''De deadline van 1 januari is geen harde deadline. Pas op het moment dat in de raad besloten is om een van de voorstellen te omarmen, gaat er wat veranderen.''

Het is dus wel de bedoeling dat de rol en functie van de wijkraad herzien zal worden, maar ''het college gaat geen oude schoenen weggooien voordat we samen nieuwe gemaakt hebben'', beweerde GroenLinks-raadslid Fred Dekkers tijdens de vergadering.

De voorzitters van de tien wijkraden komen vanavond bijeen tijdens een spoedoverleg om de ontwikkelingen te bespreken.