De Utrechtse wijkraden gaan op de schop. Uit het coalitieakkoord van GroenLinks, D66 en ChristenUnie blijkt dat het nieuwe college flink gaat bezuinigen op de subsidie voor de huidige vorm van wijkparticipatie, en dat is funest voor de wijkraden.

De tien Utrechtse wijkraden dienen sinds 2002 als zelfstandige adviesorganen van het college. Ze bestaan uit onafhankelijke bewoners en bepalen zelf welke onderwerpen ze behandelen. Elke wijkraad krijgt op dit moment drieëntwintigduizend euro subsidie op jaarbasis van de gemeente.

Het nieuwe college gaat echter een groot deel van die subsidie investeren in het "vernieuwen van de wijkparticipatie". Daar staat een herziening van de rol en functie van de wijkraad tegenover. Vanaf 2019 zal er nog maar vijfduizend euro per wijkraad beschikbaar zijn.

Dat is veel te weinig, vertelt Els Wegdam, voorzitter van Wijkraad Overvecht. "Alleen al aan de wijkraadpleging zijn we jaarlijks ongeveer driekwart van onze huidige subsidie kwijt." Els is al sinds 2003 onderdeel van de raad van haar wijk en is bezig met haar tweede termijn als voorzitter. "Een eventueel einde van de wijkraden zou een hele bizarre en slechte ontwikkeling zijn."

Ze baalt als een stekker van het besluit. "Vooral omdat alle leden van de wijkraden – allen onbetaalde vrijwilligers – er enorm veel tijd in investeren. Soms wel 40 uur per week."

'Passieve houding'

De gemeente vindt dat wijkraden niet optimaal functioneren. Dat ligt volgens Els voornamelijk aan de passieve houding van de gemeente. "Over burgerparticipatie wordt veel gesproken, maar uiteindelijk wordt er weinig mee gedaan. Wij als wijkraad geven de gemeente veel adviezen over bepaalde onderwerpen die spelen in de wijk. Vaak duurt het maanden voordat we daarop reactie ontvangen, en dan is die reactie soms ook nog redelijk inhoudsloos."

GroenLinks, D66 en ChristenUnie hebben nog geen concreet initiatief ter vervanging van de wijkraden. Waarschijnlijk willen ze nu inzetten op stadsgesprekken en buurtgesprekken. Met stadsgesprekken is de afgelopen jaren al een aantal keer geëxperimenteerd. "Een diffuus proces", claimt Els. "Die gesprekken werden volledig geregisseerd door de gemeente. De onderwerpen en inspraakmogelijkheden waren van tevoren vastgelegd. Op die manier blijft er weinig van participatie over."

Een woordvoerder van verantwoordelijk D66-wethouder Anke Klein laat in een reactie aan het AD weten dat het nog "te vroeg is om inhoudelijk" iets te zeggen over wat er in het coalitieakkoord over de wijkraden staat. De voorzitters van de tien wijkraden komen morgenavond bijeen tijdens een spoedoverleg om de ontwikkelingen te bespreken.