Er is wederom een fout gevonden op het Joods Monument aan de Johan van Oldenbarneveltlaan in Utrecht.

Vorig jaar juni werd al bekend dat er bijna dertig fouten op het monument stonden. De fouten moesten na een gemeentelijk onderzoek zijn hersteld. Maandag blijkt dat er wederom een fout is gemaakt.

In het onderzoek werd begin dit jaar gesteld dat een van de genoemde personen op het monument, Albert Spanjer, overleed in 1945. Hij bleek echter tot de jaren negentig te hebben geleefd. Journalist Jim Terlingen brengt de fout naar buiten. Hij schrijft te zijn benaderd door Erik-Jan Kreuze, een vrijwilliger bij het project Vrijheidsportretten van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork (HCKW).

Sinds de onthulling van het monument in 2015 zijn verschillende artikelen verschenen over foutieve namen en gegevens op de steen. Er hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de leden van de inmiddels opgeheven stichting Joods Monument Utrecht, aan wiens inspanningen het monument te danken is, Jim Terlingen, de onderzoeker die de fouten onder de aandacht bracht, en de burgemeester.

Aanpassingen

Verschillende stichtingen hebben vervolgens onderzoek gedaan naar de namen op het monument. Die resultaten zijn gepubliceerd op 'In steen gebeiteld, een onderzoek naar de persoonsgegevens op het Joods Monument Utrecht'.

Er werd een steen geplaatst bij het monument met de tekst 'Over Joodse slachtoffers in Utrecht worden soms nieuwe feiten bekend', met een verwijzing naar de website Joodsmonumentutrecht.nl. Daar zijn verschillende aanpassingen te zien. Het zijn aanpassingen in namen, geboortedata of geboorteplaats.

Ook staan er drie namen op het monument die de oorlog wel hebben overleefd. Daar moet volgens Terlingen nu dus Spanjer ook bij worden geplaatst.