De Universiteit Utrecht (UU) gaat in de eerste tentamenperiode na de zomer alleen eigen studenten en docenten toelaten tot de studieplekken in de universiteitsbibliotheken. Daarmee geeft de UU gehoor aan de kritiek van haar studenten(raad).

Het aantal bezoekers in de bibliotheken van de UU is in de periode 2014 tot en met 2018 gestegen van 1,3 naar 1,8 miljoen bezoekers per jaar. Dit zorgt voor veel frustratie bij studenten en bij de studentenraad van de UU.

Voor de studentenraad was de maat helemaal vol toen het tijdens de afgelopen tentamenperiode weer overvol was in de universiteitsbibliotheken op de Drift en de Uithof. Er stonden al voor openingstijd lange rijen.

Naast studenten van verschillende onderwijsinstellingen waren er ook veel scholieren in de twee bibliotheken te vinden. Uit onderzoek bleek dat 40 procent van de bezoekers niet studeert aan de universiteit. Hier klaagt de studentenraad al jaren over. De UU geeft nu gehoor aan de kritiek met concrete actie.

Grens

Woordvoerder Maarten Post van de UU legt het plan uit: “We hebben geprobeerd in de extra vraag te voorzien door de openingstijden te verruimen en voor extra studieplekken te zorgen. Maar de grens is nu bereikt".

"Daarom gaan we tijdens de tentamenperiode van 15 oktober tot en met 8 november een proef doen: de studieplekken in de Universiteitsbibliotheken mogen alleen nog maar gebruikt worden door medewerkers en studenten van de UU", aldus Post.

Balans

Het plan moet de komende tijd nog verder uitgewerkt worden. Want de UU wil het uitlenen van boeken en andere faciliteiten wel voor iedereen toegankelijk houden. Het is nog onduidelijk hoe de UU dit wil gaat toepassen.

"Maar nu uit onderzoek blijkt dat 40 procent van de bezoekers in de universiteitsbibliotheken niet van de UU komt, constateert het college dat de balans wel een beetje zoek is", meldt Post.

Kritiek

VIDUS Studentenunie reageert verbijsterd op het voorstel en vindt dat de gemeente en hogeronderwijsinstellingen zo snel mogelijk altenatieven moeten bieden. "Aan de Hogeschool Utrecht (HU) studeren bijna 40.000 studenten, de bibliotheek van de HU biedt echter maar ruimte voor 550 studenten op de Uithof. In de binnenstad biedt de HU aan de studenten niets en op zondagen is de bieb zelfs gesloten. Geen wonder dat de studenten uitwijken naar andere locaties", aldus voorzitter van VIDIUS Martijn Grul.

Ook het ROC Midden Nederland is tegen het plan. Woordvoerder van het ROC Aris Willems: "Zowel voor werkplekken als voor digitale- als gedrukte informatie geldt: de bibliotheek moet openbaar zijn voor iedereen die kennis wil opdoen of wil werken."

Hogeschool

De Hogeschool Utrecht (HU) laat ondertussen weten in gesprek te gaan met de universiteit over de gevolgen van de maatregel.

Een woordvoerder van de HU laat weten: “Naar aanleiding van deze pilot overweegt de HU de openingstijden van haar bibliotheek op Padualaan 99-101 in het collegejaar 2018-2019 te verruimen. Besluitvorming hierover volgt nog.”