Het Utrechts gemeentelijk bestuur zal voor korte internationale dienstreizen vanaf nu niet meer mogen vliegen, maar de trein moeten nemen. Donderdagmorgen werd daarover een motie van PvdD-raadslid Maarten van Heuven over dienstreizen aangenomen door de gemeenteraad.

De motie verplicht de raads- en commissieleden en het college van burgemeester en wethouders om voor internationale werkbezoeken met een afstand tot 750 kilometer de trein te nemen in plaats van het vliegtuig.

De Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren diende de motie in om de CO2-uitstoot van dienstreizen door het Utrechtse college te reduceren.

Incidenteel mag worden afgeweken van die richtlijn, bijvoorbeeld als de reisduur per trein te lang is. Wel moet de CO2-uitstoot via de reiskostendeclaratie gecompenseerd worden wanneer er onder de 750 kilometer toch wordt gekozen voor het vliegtuig. Bovendien mag er niet meer eersteklas gevlogen worden.

Uit het reisregister van het college blijkt dat de afgelopen raadsperiode vijftien keer gebruik is gemaakt van het vliegtuig bij een afstand korter dan 750 kilometer. Met de aangenomen motie komt daar vanaf nu verandering in.