Het project Het Nieuwe Zandpad heeft de gemeente sinds de sluiting van het oude Zandpad in 2013 2,8 miljoen gekost. Er was ongeveer 1 miljoen euro nodig om de grond bouwrijp te maken en de rest werd besteed aan plankosten.

Dat schrijft de gemeente na vragen van het CDA in Utrecht. Alle gemaakte kosten moeten worden terugverdiend uit huuropbrengsten voor de grond. Zolang er echter geen huurders voor de grond zijn, kunnen de kosten nog niet worden verhaald.

De gemeente is al jaren op zoek naar kandidaten die de nieuwe prostitutiezone willen bouwen en exploiteren. Een maand geleden werd duidelijk dat er geen kandidaat meer is voor het bouwen van het Nieuwe Zandpad. Alle gegadigden hebben zich teruggetrokken.

Het project heeft al jaren te kampen met vertragingen en tegenslagen. Op dit moment wordt weer opnieuw gesproken met een aantal partijen. In het nieuwe coalitieakkoord was te lezen dat ook het nieuwe college werk wil maken van Het Nieuwe Zandpad.

Plannen

In juli 2013 trok de gemeente de vergunningen voor de boten aan het Zandpad in omdat zij aanwijzingen kreeg van mensenhandel in de raamprostitutiebedrijven.

Het Nieuwe Zandpad moet een compacte en overzichtelijke prostitutiezone worden met een toegangsweg voor voetgangers. Op deze manier is volgens de gemeente een goede controle en handhaving mogelijk. Er mogen maximaal 162 plekken komen op het Nieuwe Zandpad.