Het was zaterdag precies 896 jaar geleden dat Utrecht stadsrechten kreeg. Dit historische moment was aanleiding voor de gemeente om alle dragers van een Stedelijke Onderscheiding uit te nodigen in Museum Speelklok.

Zij werden daar ontvangen door burgemeester Jan van Zanen, en kregen in het museum uitleg over de orgels en de historie van het gebouw. Stedelijke onderscheidingen worden uitgereikt aan personen die zich op bijzondere wijze hebben ingespannen voor de Utrechtse samenleving.

De eerste stedelijke onderscheiding werd in Utrecht uitgereikt in 1869.

Zaterdagmiddag waren onder andere stadsarcheoloog Tarq Hoekstra, voormalig bestuurder van verschillende schoolverenigingen Cathrien Ruys-Baart de la Faille, cabaretière, toneelspeelster, tekstschrijver en artistiek en zakelijk manager op cultureel gebied Yvonne Groeneveld aanwezig.

Daarnaast waren Ari Doeser en Herman de Wit in Museum Speelklok. Beide heren ontvingen de onderscheiding als blijk van waardering wegens hun buitengewone verdiensten op het gebied van cultuur. Bovendien waren er nog vele anderen aanwezig die zich op hun manier hebben ingezet voor de stad.