De Utrechtse fracties van GroenLinks, D66 en ChristenUnie presenteerden vrijdagmiddag hun coalitieakkoord 'Utrecht: Ruimte voor iedereen'. Nu het college en de plannen van de komende vier jaar bekend zijn, komen de reacties van de oppositiepartijen binnen.

De Utrechtse VVD toont zich geen voorstander van de plannen van het nieuwe college. Fractievoorzitter Dimitri Gilissen laat weten niet tevreden te zijn met het akkoord. "De rekening van de groen-linkse ‘revolutie’ belandt op het bordje van de gewone Utrechter met een auto of een woning op gas."

Volgens de grootste oppositiepartij van Utrecht gaat de stad op slot door het uitbreiden van de milieuzone en het verhogen van parkeertarieven. "De omliggende wijken en de regio zijn daar de dupe van. Deze voorstellen zijn een klap in het gezicht van de regio", aldus Gilissen.

Verder spreekt de VVD over "gemiste kansen" op gebied van economische maatregelen, woningbouw en veiligheid. Daarnaast wordt het college verweten dat het eerder overeengekomen Sportakkoord en het Regenboogakkoord loze beloftes waren. Wel zijn de liberalen te spreken over het beschikbaar maken van geld ter verbetering van de verkeersveiligheid en de stad en het voorstel om de Tippelzone aan de Europalaan voorgoed te sluiten.

CDA

Ook CDA Utrecht is kritisch op het nieuwe akkoord. De partij is van mening dat lastenverzwaring en onduidelijkheid troef zijn in het coalitieakkoord. De belastingverhogingen kunnen niet op goedkeuring van het CDA rekenen. Daarnaast vindt de partij dat investeringen in de mislukte ontwikkeling van de prostitutiezone aan het Nieuwe Zandpad de deur voor mensenhandel weer op een kier heeft gezet.

Fractievoorzitter Sander van Waveren hekelt vooral de onduidelijkheden in het nieuwe beleid. "Veel keuzes, bijvoorbeeld over woningbouwopgave en gemeentelijke organisatie en vastgoed, zijn niet onderbouwd of uitgewerkt. We zullen komende jaren moeten kijken wat er in de praktijk van terecht komt."

Ondanks de kritiek ziet de partij toch ook verschillende positieve punten in het nieuwe coalitieakkoord. Zo is de fractie blij met voorgenomen investeringen in verkeersveiligheid, de aanpak van huisjesmelkers en religieus erfgoed. De christendemocraten zijn bovendien tevreden over de buurtgerichte werkwijze, die terugkomt in het akkoord.

PvdA

De Partij van de Arbeid is overwegend positief over het coalitieakkoord. Zo is de partij blij met de ambities van de nieuwe coalitie om de Utrechters voor wie het niet vanzelf gaat te ondersteunen. Fractievoorzitter Rick van der Zweth is ook blij met de plannen rondom de energietransitie. Het akkoord zal volgens hem zeker bijdragen aan een socialere en duurzamere stad.

Wel is de PvdA kritisch over de duidelijkheid van de plannen, onder andere op gebied van jeugdzorg. De tweedeling dient volgens de partij structureel aangepakt te worden. Van der Zweth: "We lezen niets over een stop van de verkoop van sociale huur. We lezen niets over het inzetten van actief grondbeleid om te zorgen dat er voldoende wordt gebouwd. We lezen niets over een goede spreiding van betaalbare huur over de stad."

SP

De SP Utrecht ziet mooie lichtpuntjes in het akkoord, maar plaatst ook kanttekeningen bij de haalbaarheid. SP-leider Tim Schipper: "We zien fraaie woorden in de tekst. Maar als het gaat om de centen dan zien we een pofprogramma: van veel van de inkomsten is het maar de vraag of ze er echt gaan komen. Daarnaast gaat er twee miljoen van de thuiszorg naar andere projecten van de gemeente. Dat terwijl het geld daar juist hard nodig is." De SP-leider vat het coalitieakkoord samen als "mooie woorden, nu de centen nog".

Volgende week donderdag wordt er in de Utrechtse gemeenteraad gedebatteerd over de plannen van het nieuwe college.