De Oudegracht, het Stadhuisplein en het Janskerkhof in Utrecht worden op termijn autovrij. Stapsgewijs verdwijnen de parkeerplaatsen op deze beeldbepalende routes in hartje Domstad.

Dat heeft het nieuwe college van GroenLinks, D66 en ChristenUnie na wekenlang onderhandelen besloten. Vrijdag presenteerde het kersverse stadsbestuur het coalitieakkoord 'Utrecht: ruimte voor iedereen'.

De binnenstad vraagt specifieke aandacht als het gaat om bereikbaarheid en leefbaarheid, concluderen de zeven beoogde wethouders.

"De komende jaren is de uitdaging om een juiste balans te vinden tussen woonkwaliteit, kwaliteit voor bezoekers en ruimte voor bedrijvigheid, evenementen en horeca." Bovendien hebben zij een ambitie: "We maken van Utrecht fietsstad nummer 1."

Klimaatneutraal

Klimaatverandering staat prominent op de agenda. Utrecht wil zo snel mogelijk klimaatneutraal worden. Om dit te bereiken moeten er in 2030 minimaal veertigduizend woningen van het gas af zijn en liggen er in 2025 op 20 procent van alle daken zonnepanelen. In 2021 moet bekend worden wanneer welke buurten gasvrij worden.

Daarnaast moet al het vastgoed van de gemeente in 2040 energieneutraal zijn. Ook heeft de coalitie de ambitie grootschalige opwekking van duurzame energie mogelijk te maken in polder Rijnenburg.

Utrecht groeit flink en er moeten een hoop woningen bijkomen. De productie van woningen in alle categorieën moet toenemen. Daarnaast moest in 2040 35 procent van alle woningen sociale huurwoningen zijn en 25 procent tot de middenhuur.

Mobiliteit

Uiteraard is er in het akkoord veel aandacht voor mobiliteit. Net zoals de afgelopen jaren blijft de fiets en voetganger op nummer 1 staan. Straten worden steeds meer ingericht voor voetgangers en fietsers en er wordt ook meer geïnvesteerd in mogelijkheden voor fietsparkeren.

De kosten voor het parkeren van de auto in de drukste gebieden gaat omhoog en bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden gaat er veel gekeken worden naar nieuwe mobiliteitsdiensten als deelauto’s. Aan de Oudegracht en het Janskerkhof moeten veel minder parkeerplaatsen komen.

De gemeente blijft tegen de verbreding van de A27, wil graag drie verdiepte onderdoorgangen bij de Noordelijke Randweg Utrecht en gaat zo veel mogelijk straten inrichten als 30km-zones.

Evenementen

Het nieuwe stadsbestuur wil het huidige evenementbeleid van de gemeente Utrecht structureel doorzetten. Hierbij moet overlast worden voorkomen en er gaat gewerkt worden aan spreidingen over locaties en wijken. Daarnaast moeten grote evenementen naast economische waarde ook sociale waarde hebben voor de stad.

Wel staat er beschreven dat de druk op de binnenstad hoog is. "De komende jaren is de uitdaging om hier de juiste balans in te vinden tussen woonkwaliteit, kwaliteit voor bezoekers, ruimte voor bedrijvigheid, evenementen en (horeca)ondernemers."

Ook steunt de coalitie de komst van de Vuelta en komt er een groot feest in 2022 als Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft. Evenementen die duurzaam worden georganiseerd betalen straks minder leges aan de gemeente.

Armoede

Ook is er veel aandacht voor de aanpak van armoede; maatschappelijke initiatieven worden gestimuleerd, er wordt veel gefocust op het voorkomen en vroeg signaleren van schulden en de schulphulpverlening wordt verbeterd.

Op vrijdag 8 juni zullen de wethouders definitief worden geïnstalleerd. Het gehele coalitieakkoord is hier te vinden.