De gemeente Utrecht heeft een vergunning verleend aan Arkin om drank- en drugsgebruikers te begeleiden in het pand aan de Arthur van Schendelstraat 800. Eigenlijk is het gebouw niet bestemd voor dit initiatief, maar de gemeente stemt nu in met het afwijkende gebruik.

Eerder werd bekend dat de verslavingszorg van de organisatie naar het St. Antonius ziekenhuis in Leidsche Rijn verhuist en de methadonverstrekking naar de Wittevrouwenkade gaat.

Arkin is deskundig op het gebied van grootstedelijke psychiatrie en verslavingszorg. De huidige locatie aan de A.B.C.-straat wordt omgebouwd tot woningen.

De vergunning op de Arthur van Schendelstraat is momenteel voor een kantoorfunctie. Arkin heeft daarom de gemeente gevraagd om voor ongeveer een vijfde deel af te mogen wijken van deze bestemming. In het nieuwe gebouw willen zij voorlichting en een drugstestservice aanbieden. Ook willen ze er mensen met licht tot matig middelengebruik helpen afkicken.

De beoogde verhuisdatum is eind juni.