Het standbeeld van Jan van Nassau op het Domplein is een gemeentelijk monument geworden. Het beeld staat al sinds 1883 op dezelfde plek op het plein, ondanks dat vorig jaar werd gezocht naar een nieuwe plek vanwege de herinrichting van het Domplein.
 

Stichting Cuypersgenootschap diende een verzoek in bij de gemeente om het beeld aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het genootschap zet zich in voor het behoud van het negentiende en twintigste-eeuwse cultuurgoed in Nederland. De Commissie Welstand en Monumenten nam dat advies over.

"Het feit dat het beeld al sinds 1883 op de oorspronkelijke plek op het Domplein staat, is uniek", aldus wethouder Kees Geldof. "Dat het beeld nu een gemeentelijk monument is, is goed voor het behoud van dit erfgoed. Hopelijk leren ook toekomstige generaties over de betekenis van dit beeld, op deze plek."

Verplaatsen

Eerder deze maand werd al bekend dat het standbeeld van Jan van Nassau toch op zijn huidige plek op het Domplein zal blijven staan. De gemeente kreeg kritiek toen ze een andere plek zocht voor het beeld. Het plan was om het standbeeld dichter tegen de muur aan te zetten.

Graaf Jan van Naussau was een jongere broer van Willem van Oranje en was initiatiefnemer van de Unie van Utrecht die in 1579 werd ondertekend. Om die reden staat het standbeeld al sinds 135 jaar op het Domplein, nabij de plek van de ondertekening.