De gemeente Utrecht gaat de naam Uithof Science Park niet overwegen als alternatief voor De Uithof, zoals de PVV had voorgesteld. De gemeente ziet meer in de naam Utrecht Science Park.

De Uithof is formeel een buurt in Utrecht. In deze buurt zijn ook universiteitsgebouwen, gebouwen van de Hogeschool Utrecht en verschillende onderzoeksinstituten. Sommige van deze instellingen hebben zich in 2012 verenigd onder de noemer stichting Utrecht Science Park en noemen het gebied ook zo.

De naamswijziging is deels doorgevoerd, maar de gemeente Utrecht gaat er nu werk van maken om dit overal door te voeren.

Dit is tegen het zere been van de PVV. De Utrechtse fractie vroeg om opheldering bij het gemeentebestuur over de naamswijziging van De Uithof naar Utrecht Science Park. Volgens Henk Deún (PVV) moet er niet alleen worden gekeken naar de internationale uitstraling van de naam, maar ook naar het historische plaatje en de naamsbekendheid van De Uithof in Utrecht. Hij pleitte daarom voor de naam Uithof Science Park.

Deze naam is niet overwogen door de gemeente. ''Wij zijn van mening dat deze naam onvoldoende internationale uitstraling heeft. Met de naam Utrecht Science Park is het immers direct duidelijk dat het om de stad en regio Utrecht gaat.''