Archeologen doen in de komende weken onderzoek rondom de A27/A12 Ring Utrecht. Op enkele plekken langs het tracé in Utrecht en Houten komen speciale proefsleuven, zodat archeologen er gericht de bodem kunnen onderzoeken.

De locaties van de sleuven zijn bepaald op basis van eerder bureau- en veldonderzoek. Er zijn toen onder andere sporen gevonden van de Romeinse Limesweg en mogelijk van een oude nederzetting.

De proefsleuven langs de snelweg worden gegraven met behulp van een graafmachine en zijn gemiddeld zo’n 40 meter lang, 4 meter breed en 1 meter diep. Dankzij de sleuven kunnen de archeologen een goede indruk krijgen van wat er in de grond zit.

De archeologische vervolgonderzoeken vinden plaats tot 2019 en zijn onderdeel van de voorbereiding van de aanpassing A27/A12 Ring Utrecht, die Rijkswaterstaat op dit moment voorbereidt. De werkzaamheden aan de weg starten vanaf 2020.

Maatregelen

“Als er tijdens het onderzoek belangwekkende archeologische vondsten worden aangetroffen, kijken we of er maatregelen nodig zijn. Dit kan zijn dat de vondsten direct worden opgegraven of ingepast in het werk'', verklaart Rijkswaterstaat. 

''Na afloop van het onderzoek gaan de sleuven dicht en wordt het onderzoeksterrein weer vrijgegeven.''