De stinkende Ginkgo’s bij de F.C. Dondersstraat in Utrecht blijven staan, dat heeft de gemeente besloten. Bewoners hadden geklaagd over de penetrante lucht van Japanse notenbomen waarop de gemeente aankondigde om de bomen te kappen, maar andere bewoners waren hierop tegen.

Van de bomensoort Ginkgo bestaan mannelijke en vrouwelijke varianten. De mannelijke bomen geven geen overlast. Van de vrouwelijke bomen kunnen de vruchten een beperkte periode in het jaar stankoverlast geven. Om die reden plant de gemeente in de stad alleen de mannelijke variant van de Ginkgo.

Deze mannelijke bomen hebben echter de eigenschap dat zij kunnen transformeren naar de vrouwelijke variant. Dit is gebeurd bij vier Ginkgo’s in de F.C. Donderstraat.

Naar aanleiding van klachten over een penetrante lucht, die ook in huis goed te ruiken is bij de aanwonenden, besloot de gemeente de bomen te kappen en te vervangen door nieuwe bomen.

Petitie

Toen de gemeente hier een buurtbericht bij alle omwonenden in de bus deed was er ook een groep die tegen de kap blijkt te zijn. Zij begonnen een petitie en diende deze bij de gemeente in.

Wethouder Kees Geldof laat daarover weten in een brief aan de gemeenteraad: "Zij geven hierbij aan dat ze in overleg met de gemeente tot een andere oplossing willen komen om de stankoverlast te beperken. Bijvoorbeeld door zelf de vruchten van de bomen op te ruimen, voordat deze gaan stinken. Hierop heb ik besloten geen gebruik te maken van de verleende velvergunning en de bomen vooralsnog te laten staan."