Het fonds van de gemeente Utrecht waarmee jongvolwassen met problematische schulden worden geholpen door deze tijdelijk over te nemen is succesvol. Het grootste deel van de jongeren die het traject is aangegaan, is inmiddels uit de schulden. 

Het fonds wordt daarom voortgezet, meldt de gemeente woensdag.

Sinds de start in september 2017 hebben 34 jongeren zich gemeld voor het fonds, waarvan er nog achttien in het traject zitten.

De schuld van de jongeren wordt overgenomen door de gemeente. Wanneer zij voldoende motivatie laten zien tijdens het verplichte educatietraject om hun huishoudboekje op orde te krijgen, wordt een deel van de schuld kwijtgescholden door schuldeisers. Ook krijgen zij ondersteuning van professionals van schulddienstverlening.

Renteloos

Binnen drie tot vijf jaar betalen de deelnemers de schuld terug aan de gemeente. Over dit bedrag wordt geen rente betaald. De jongeren worden begeleid door stichting JoU, de Dijk, Back- Up, het Buurtteam en gemeente Utrecht.

De gemiddelde leeftijd van de jongeren die deelnemen aan het fonds is 23 jaar.

Moeizame jeugd

Veel jongeren hebben een moeizame jeugd gehad, waardoor zij vanaf hun achttiende in de financiële problemen zijn gekomen.

Ze hebben te maken gehad met sterfte van ouders, problemen thuis of zijn dakloos geweest. Voor alle jongeren vormde de schuld een belemmering om een studie te volgen of af te maken, of om werk te vinden. De komende maanden kunnen 20 nieuwe jongeren deelnemen.