Per 1 juli vervalt de wettelijke verplichting om nieuwbouw aan te sluiten op het gasnet. De gemeente Utrecht bereidt zich voor op deze nieuwe wetgeving door in gesprek te gaan met projectontwikkelaars.

Bij ongeveer 85 procent van de nieuwbouwwoningen in Utrecht is gekozen voor een andere warmtevoorziening dan aardgas. De gemeente gaat in gesprek met ontwikkelaars van 38 projecten die nog nieuwbouw met gas ontwikkelen.

''In Utrecht wordt de CO₂-uitstoot voor een derde veroorzaakt door het verwarmen van gebouwen met aardgas'', weet de gemeente Utrecht. ''Aardgasvrije nieuwbouw draagt bij aan de ambitie van Utrecht om een klimaatneutrale stad te worden.''

In Utrecht staan er tot 2031 zo’n 230 nieuwbouwprojecten op de planning met ruim 30.000 woningen. Bij ongeveer 85 procent van de nieuwbouwwoningen is gekozen voor bijvoorbeeld volledig elektrisch, stadsverwarming of bodemwarmte.

'Belangrijke stap'

Er zijn 38 projecten met in totaal 2.350 woningen die nog wel op aardgas worden aangesloten. Voor 37 andere projecten is nog niet duidelijk op welke wijze de woningen worden verwarmd.

Sinds medio 2017 zijn er in de stad al geen nieuwbouwplannen meer ontwikkeld op aardgas. ''Dit is een belangrijke stap in de visie op warmtevoorziening van Utrecht'', aldus de gemeente.

Versnelling

Landelijk is de aandacht voor aardgasvrij bouwen in een versnelling gekomen. De wetgeving wordt in hoog tempo hierop aangepast.

Dit betekent dat gemeenten vanaf 1 juli 2018 in principe geen omgevingsvergunning meer mogen afgeven voor nieuwe woningen en gebouwen met aardgas.