Zeven Utrechtse straten worden deze zomer omgetoverd tot leefstraten. Dat betekent geen auto's en veel ruimte voor spelen, verblijven en ontmoeten.

Bewoners uit de Concordiastraat, Grasstraat, Kersstraat, Noordeindestraat, Malakkastraat, Runstraat en Salawatihof hebben hun straat aangemeld om als leefstraat te worden ingericht. 

De aanmeldingen voldoen aan de eerste voorwaarden van de gemeente. Dat betekent dat bewoners zich nu kunnen buigen over de inrichting van de straat. Ook moet er worden nagedacht over slimme oplossingen voor mobiliteit zoals carpoolen.

De gemeente faciliteert het initiatief en blijft verantwoordelijk voor verkeer en parkeren in de buurt.

Draagvlak

Een van de voorwaarden om een straat om te vormen tot een leefstraat is dat het draagvlak in de buurt groot genoeg is. Bij al de zeven straten en omliggende straten is dit het geval.

De gemeente Utrecht heeft er rondvraag gedaan en er zijn handtekeningen opgehaald die aantonen dat er voldoende steun is voor het project.

Bezwaar

Er zijn dit jaar meer aanvragen dan in voorgaande jaren. Vorig jaar waren er twee leefstraten in de zomerperiode: in de Kersstraat en Concordiastraat, maar gingen er ook twee initiatieven voor leefstraten op het laatste moment niet door.

Er bleek toch veel bezwaar uit de buurt te zijn rond de Nieuwe Koekoekstraat en Koekoekstraat in Vogelenbuurt. Wethouder Van Hooijdonk zei toen dat er te weinig duidelijkheid was. Dit jaar moet de communicatie beter verlopen. De gemeente heeft buurtbewoners ingelicht met een wijkbericht.

Bemiddelen

Als blijkt dat er vragen of bedenkingen zijn in de buurt dan gaan de initiatiefnemers het gesprek aan en proberen om zorgen weg te nemen en naar oplossingen te kijken.

Mocht het nodig zijn, dan kan de gemeente hierbij bemiddelen. De definitieve aanvraag moet uiterlijk 8 juni 2018 worden ingediend.