In de gemeente Utrecht zijn vorig jaar 4.332 aangiften gedaan van fietsendiefstal. Dat aantal ligt 2,2 procent lager dan in 2016 en komt niet in de buurt van de gemiddelde daling in Nederland van bijna 18 procent.

Per duizend inwoners werden er 12,6 aangiften gedaan van fietsendiefstal. Daarmee behoort Utrecht tot de drie gemeenten waar relatief gezien de meeste aangiften werden gedaan. Dit blijkt uit politiecijfers die LocalFocus van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) ontving.

Dat dit betekent dat er minder fietsen worden gestolen, durft de AVc te betwijfelen. Volgens de stichting ligt het aantal daadwerkelijk gestolen fietsen drie tot vier keer hoger.

De stichting denkt dat de drempel om aangifte te doen hoger ligt nu het verplicht is om met DigiD in te loggen als je aangifte wilt doen. Daar is de politie het niet mee eens. ''Vrijwel iedereen heeft zo'n code omdat je het ook voor andere zaken nodig hebt'', reageert een politiewoordvoerder tegen LocalFocus.

Hoog op agenda

Vorig jaar werd er in Nederland bijna 97.000 keer aangifte gedaan van een gestolen rijwiel. Sinds het hoogtepunt in 2014 is er een constante daling van het aantal aangiften van fietsendiefstal. 

Volgens de politiewoordvoerder is het moeilijk om de vinger te leggen op de oorzaak van de afname van het aantal aangiften. "Dit is voornamelijk een lokale kwestie. Gemeenten kunnen het hoog op de agenda hebben staan, waardoor in een bepaalde regio het aantal gestolen fietsen daadwerkelijk afneemt."

Statistieken

In de provincies Zuid-Holland en Utrecht werd relatief het vaakst aangifte gedaan van een gestolen fiets, ruim negentien keer per duizend inwoners. Landelijk gezien ligt dit aantal op 4,6 aangiftes per duizend inwoners. 

In de gemeente Delft werden vorig jaar relatief de meeste fietsendiefstallen gemeld, bijna zestien per duizend inwoners. Enschede (12,7) en Utrecht (12,6) volgen op de lijst.