De gemeente Utrecht gaat maatregelen treffen om hardrijders op de Maliesingel en Tolsteegsingel aan te pakken. Vorige maand bleek uit de data van 244.913 metingen dat er regelmatig te hard wordt gereden door het autoverkeer. De VVD vroeg daarop om opheldering bij de gemeente.

Van 12 januari tot en met 24 februari zijn door snelheidsmeters op de Maliesingel en Tolsteegsingel 244.913 metingen verricht. Op de weg mag 30 kilometer per uur gereden worden. De gemiddelde snelheid was 32 kilometer per uur, maar dat is inclusief fietsers die zulke snelheden bijna nooit halen.

Uit de gegevens blijkt ook dat meer dan 29 procent van de weggebruikers 37 kilometer per uur of harder rijdt. De gemeten maximumsnelheden liggen in bijna elk dagdeel boven de 70 kilometer per uur, regelmatig boven de 90 kilometer per uur en een enkele keer 108 kilometer per uur.

Voor de VVD waren de meetgegevens reden om opheldering te vragen bij de gemeente Utrecht. De partij ziet graag dat de hardrijders aangepakt worden en riep de gemeente op om maatregelen te nemen. De gemeente kondigt nu ook verschillende maatregelen aan.

Maatregelen

Zo gaat er in een gesprek met omwonenden gekeken worden of er zogeheten plateaus, een soort drempels, geplaatst kunnen worden. Daarnaast is de gemeente in gesprek met de politie voor extra controles en gaat de gemeente opnieuw metingen verrichten.