Het standbeeld van Jan van Nassau zal toch op zijn huidige plek op het Domplein blijven staan. De gemeente onderzocht eerder of het beeld niet beter op een andere plek kon staan.

Dit leidde echter tot kritiek. Het standbeeld van Jan van Nassau staat al sinds 1883 op de oorspronkelijke plaats.

Het Domplein is in 2017 heringericht. Toen was het plan van de gemeente om het standbeeld van Jan van Nassau te verplaatsen. Het beeld zou niet meer passen op de huidige locatie. De afgelopen tijd is er gezocht naar een nieuwe locatie.

Het plan was om het standbeeld dichter tegen de muur aan te zetten.

Bezwaar

De nieuwe mogelijke locatie van het standbeeld vormde voor een aantal partijen reden om bezwaar te maken tegen de mogelijke verplaatsing. Zij gaven aan zeer te hechten aan de oorspronkelijke plaats van het standbeeld en vrezen deels ook een vergroting van de mogelijkheden voor evenementen op het Domplein.

Ook de commissie Welstand en Monumenten is van mening dat het standbeeld juist zo waardevol is omdat het nog op de oorspronkelijke plek staat. De gemeente gaat nu overstag en laat het standbeeld op de huidige plek staan.