Het autoverkeer gaat vanaf maandag 14 mei ernstige hinder ondervinden van werkzaamheden aan het Anne Frankplein. 

Daar waarschuwt de gemeente Utrecht voor. Vanaf juni 2018 wordt ook gestart met de vernieuwing van het 5 Meiplein.

De werkzaamheden hebben te maken met de vernieuwing van de verkeerspleinen die gepaard gaan met de aanleg van de nieuwe busbaan. Als de werkzaamheden klaar zijn ligt er een vrije busbaan, vanaf Utrecht Centraal door Transwijk en Kanaleneiland richting Vleuten.

Onderdeel van de busbaan zijn 2 onderdoorgangen; één onder het 5 Meiplein en één onder het Anne Frankplein. De afgelopen periode is er gewerkt aan deze onderdoorgangen, er was dus al enige hinder voor het verkeer.

Vernieuwing

Vanaf maandag wordt er gestart met de vernieuwing van het Anna Frankplein, vanaf juni is ook het 5 Meiplein aan de beurt. Omdat de werkzaamheden overlast gaan veroorzaken voor het autoverkeer adviseert de gemeente om geen gebruik te maken van de verkeerspleinen.

Gedurende het hele werk blijven de 2 verkeerspleinen wel in gebruik voor fietsers en voetgangers. Voor fietsers en voetgangers is een aantal kleinere omleidingen gepland. Deze staan op straat aangegeven met bebording. Gedurende de werkzaamheden wijzigen ook enkele busroutes.

De lijnen 29 en 81 stoppen niet op de Balijelaan, wel op het Anne Frankplein.