Utrechters lijken over het algemeen tevreden over de stad waarin ze wonen, maar zijn wel bezorgd over de beschikbaarheid van betaalbare woonruimte.

Dat staat in de Utrecht Monitor 2018, het onderzoek met feiten en cijfers over de gemeente.

Over het algemeen gaat het goed met Utrecht. Het inkomen en de gezondheid van de inwoners groeit. De werkgelegenheid stijgt en de werkloosheid daalt, maar er zijn ook hardnekkige problemen in de stad.

Zo zijn er grote verschillen tussen wijken als het gaat om opleidingsniveau, geluk, leefstijl en tevredenheid.

Armoede      

Armoede is een groot probleem in verschillende gebieden en zorgt voor een stapeling van (gezondheids)problemen: hoe hoger opgeleid, hoe gezonder en gelukkiger.

Aan de andere kant zijn er zorgen over bijvoorbeeld de beschikbaarheid van betaalbare woonruimte of over het evenwicht in de bevolkingssamenstelling in de wijken.

Tevreden

Desondanks zijn de meeste Utrechters tevreden met hun stad. De diversiteit, levendigheid, het dorpse karakter en natuur in de buurt worden genoemd als positieve zaken.

Ook hier zijn er wederom grote verschillen per wijk: het buurtoordeel van bewoners in Overvecht in 2017 is een 5,3, terwijl andere Utrechtse wijken tussen de 6,6 en 8,2 scoren.