De partij die als eerste was geselecteerd voor de ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad ziet af van haar plan. Voorlopig is er daardoor geen investeerder die het Nieuwe Zandpad zal gaan bouwen en exploiteren. De andere partij trok zich twee weken geleden al terug.

De partij die zich nu heeft teruggetrokken vindt bij nader inzien het risico te groot dat zij op basis van een Bibob-onderzoek de huurovereenkomst met een of meerdere exploitanten tussentijds moet beëindigen als het Nieuwe Zandpad in bedrijf is, meldt de gemeente Utrecht dinsdag.

Op basis van de Wet Bibob kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken als er een ernstig gevaar dreigt dat een vergunning wordt misbruikt.

De partij die de ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad op zich zou nemen, wil meer zekerheid hebben over wat dit betekent voor haar investering en vastgoed. De gemeente wil echter geen garanties geven op vergoedingen of overname van het vastgoed als er een negatief Bibob-oordeel wordt uitgesproken.

Geen investeerder

De partij die zich al eerder terugtrok, "kon haar plan niet realiseren op de plek in het Nieuwe Zandpad waar haar voorkeur naar uit gaat". Volgens de gemeente Utrecht zou dat nu wel kunnen, maar de partij heeft laten weten dat ze niet in haar eentje aan het Nieuwe Zandpad wil starten.

Voorlopig is er dus geen investeerder die gaat bouwen en exploiteren. Wel voert de gemeente in mei nog oriënterende gesprekken met partijen die eerder interesse hadden getoond in de ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad, maar zich uiteindelijk om verschillende redenen niet hadden ingeschreven.

Bouwrijp maken

In juli 2013 trok de gemeente de vergunningen voor de boten aan het Zandpad in omdat zij aanwijzingen kreeg van mensenhandel in de raamprostitutiebedrijven.

Het Nieuwe Zandpad moet een compacte en overzichtelijke prostitutiezone worden met een toegangsweg voor voetgangers. Op deze manier is volgens de gemeente een goede controle en handhaving mogelijk. Er mogen maximaal 162 plekken komen op het Nieuwe Zandpad.