De makers van het boek Crimineel Utrecht zijn tot een schikking gekomen met de Utrechtse Duco Keulen nadat hij ernstig bezwaar had gemaakt tegen de manier waarop hij in het boek als "kunstzwendelaar" wordt neergezet. De betreffende passage wordt uit de tweede druk gehaald en de boeken van de eerste druk op voorraad zullen worden vernietigd.

Kort na de verschijning van Crimineel Utrecht tekende Keulen bezwaar aan tegen de inhoud van het boek. In een hoofdstuk van het boek is te lezen dat Keulen een "kunstzwendelaar" zou zijn.

Donderdag zou een kort geding dienen bij de Utrechtse rechtbank, meldt de uitgever van het boek. In het kort geding eiste Keulen de terugtrekking van het boek.

Woensdag zijn de partijen al tot een schikking gekomen. De gewraakte passage komt niet meer terug in de herdruk. De resterende boeken van de eerste druk worden vernietigd.

De partijen laten weten verder geen mededelingen over de gemaakte afspraken te doen.