De fout die de gemeente Utrecht midden april maakte met ruim 2.800 erfpachters kost zo’n 30.000 euro. De kosten zijn onder andere gegaan naar hetopnieuw uitvoeren van de berekening van de WOZ-waarden.

Met de WOZ-waarde ging de gemeente de eerste keer de fout in. De afkoopsom van het erfpachtcontract was namelijk gebaseerd op het bedrag van de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2014 in plaats van de peildatum 1 januari 2015.

Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het verzendklaar maken van de nieuwe brieven en de verzenden daarvan, en er zijn volgens de gemeente veel mensuren gaan zitten in het afhandelen van de vele vragen en de onrust die is ontstaan door de fout.

Na eerdere excuses schrijft verantwoordelijk wethouder Kees Geldof in een brief aan de raad dat het aanbod aan de erfpachters direct goed had moeten zijn. “Ik ben mij ervan bewust dat het vertrouwen van de getroffen erfpachters teruggewonnen zal moeten worden door een goede uitvoering van de regeling.”