Het voorstel van de Utrechtse PvdA, GroenLinks, en SP om payrollers gelijk te behandelen als vast personeel is donderdag door de gemeenteraad aangenomen. Het voorstel heeft betrekking op personeel van de gemeente zelf, opdrachtnemers van gemeentelijke opdrachten en hun onderaannemers, en instellingen die gemeentelijke subsidie ontvangen.

Omdat payrollers onder een andere CAO vallen werken ze voor minder loon en tegen mindere voorwaarden voor hetzelfde werk. Deze ongelijkheid wordt door het voorstel rechtgetrokken.

Utrecht is de eerste gemeente waar een dergelijk voorstel is aangenomen en hoopt hiermee een trend zetten voor de rest van Nederland. Vanwege het staken der stemmen op 8 maart 2018 werd donderdag opnieuw gestemd.

Het initiatiefvoorstel zorgt ervoor dat payrollers hetzelfde loon en arbeidsvoorwaarden krijgen als hun collega’s met een vaste aanstelling. Het voorstel moet er ook voor zorgen dat het aantal mensen dat via payroll-constructies wordt ingehuurd in de gemeente zo klein mogelijk wordt.