D66 roept in een motie samen met de ChristenUnie het Utrechtse college op zich aan te sluiten bij de kinderpardongemeenten. De motie wordt gesteund door de ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SP, PvdD, Student & Starter en DENK.

In de motie wordt opgeroepen om bij staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) voor een oplossing te pleiten voor kinderen die in Nederland zijn geworteld, maar niet vallen onder het kinderpardon.

Raadslid Anne-Marijke Podt van D66: "Ook in Utrecht zijn enkele kinderen die gebruik wilden maken van de kinderpardonregeling, maar die zijn afgewezen. Deze kinderen zijn in Utrecht opgegroeid. Utrecht is hun thuis geworden. Als je hen naar het land van herkomst van hun ouders stuurt doe je hun ontwikkeling geweld aan."

Volgens D66 is het kinderpardon nu zo opgesteld dat 95 procent van de aanvragen wordt afgewezen. Podt: "Vooral het zogeheten meewerkcriterium zorgt voor deze afwijzingen. Ouders moeten aantonen dat ze hebben meegewerkt aan terugkeer, wat in de praktijk heel ingewikkeld blijkt. Het is moeilijk te verkroppen dat deze kinderen de dupe worden van een rigide opstelling van de overheid."

Regeling

Het kinderpardon is bedoeld voor kinderen van asielzoekers en alleenstaande minderjarigen die geen verblijfsvergunning hebben, maar die wel langer dan vijf jaar in Nederland wonen.

De Kinderombudsman heeft al eerder opgeroepen om het kinderpardon aan te passen. Minstens 25 andere gemeenten willen dat het kinderpardon wordt verruimd.