Een van de twee partijen die in gesprek was met de gemeente over de exploitatie van het Nieuwe Zandpad heeft zich teruggetrokken. Deze partij wilde de eerste 32 werkruimten vanaf de Vecht verhuren, maar dat bleek niet mogelijk.

Het Nieuwe Zandpad moet een plek worden waar sekswerkers veilig hun beroep kunnen uitoefenen. Op basis van inschrijvingen is het project aan twee marktpartijen voorlopig gegund. Met beide partijen zijn gesprekken gevoerd over de uitwerking van hun plannen. "Met de partij die als eerste is geëindigd wordt op dit moment onderhandeld over de ondertekening van een intentieovereenkomst. Dit duurt langer dan gedacht", schrijft de burgemeester in een brief aan de raad.

Tijdens een van de laatste gesprekken met de gemeente heeft de tweede partij besloten zich terug te trekken. De exploitant van 32 werkruimten "kon haar plan niet realiseren op de plek in het Nieuwe Zandpad waar haar voorkeur naar uit gaat". Dat hadden de eerste 32 werkruimten vanaf de Vecht moeten zijn.

Er mogen maximaal 162 plekken komen op het Nieuwe Zandpad. Als er maar 98 plekken worden gevuld is er toch weer ruimte voor andere partijen. Er hebben zich nog drie exploitanten gemeld, daar worden nu verkennende gesprekken mee gevoerd. Op z’n vroegst kan er in de zomer worden begonnen met het bouwrijp maken van het resterende deel van het terrein.