Het Niftarlakeplantsoen, het Muiderslotplantsoen en het Nijenrodeplantsoen worden samengevoegd tot het Niftarlakepark. Hiervoor is samen met bewoners een inrichtingsvisie gemaakt.

De komende tijd zal er veel worden gewerkt aan het Niftarlakepark. In de bosjes aan de Fortlaan werkt een initiatiefgroep aan de inrichting van een natuurlijk speelbos.

In het najaar wordt er een fietsbrug aangelegd en wordt het fietspad daarop aangesloten. De fiets- en wandelpaden worden verbeterd waardoor er meer wandelingen door het park gemaakt kunnen worden.

Voor de aanleg van het fietspad, het speelbos en de fietsbrug moeten bomen worden gekapt. Dat zal deze week gebeuren. Nadat de brug gebouwd is zal de sloot naar de Vecht worden verbreed.

Ambities

Een van de ambities in de visie is om het verblijf in het park te verbeteren. Aan de kop van de vijver zal er een zitgelegenheid worden gerealiseerd. Samen met de klankbordgroep is besloten tot een zitplaats van glad beton met houten zitbekleding. Verder wordt de hondenspeelweide van het Nijenrodeplantsoen groter gemaakt. De speelweide daar verdwijnt.